Hľadaný výraz: Gn 26,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Keď Izákovi sluhovia kopali v údolí, našli tam studňu so živou vodou.

1

mail   print   facebook   twitter