Hľadaný výraz: Gn 25,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Pán jej povedal: „Dva národy sú v tvojom lone a dva kmene sa oddelia z tvojho života; národ nad národom bude prevládať a starší bude slúžiť mladšiemu.“

1

mail   print   facebook   twitter