Hľadaný výraz: Gn 25,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Keď sa deti v jej živote kopali, povedala: „Ak je to tak, prečo som takáto?“ A išla sa opýtať Pána.

1

mail   print   facebook   twitter