Hľadaný výraz: Gn 25,1-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Abrahám si však opäť vzal ženu, volala sa Ketura 2 a porodila mu Zamrama, Jeksana, Madana, Madiána, Jesboka a Sueho. 3 Jeksanovi sa narodil Saba a Dadan. Dadanovi synovia boli Asýrčania, Latusovia a Loómčania. 4 Madiánovi synovia boli Efa, Ofer, Henoch, Abida a Eldaa. Títo všetci sú Keturini synovia. 5 Ale Abrahám dal všetok svoj majetok Izákovi. 6 Synom vedľajšej ženy, ktorú Abrahám mal, dal Abrahám len dary a ešte za svojho života ich poslal preč od Izáka smerom na východ, do východnej krajiny. 7 Dní Abrahámovho života bolo stosedemdesiatpäť rokov. 8 I pominul sa Abrahám a zomrel v peknom veku, starý a uspokojený životom, a pripojil sa k svojmu ľudu. 9 Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali v jaskyni v Makpele na pozemku Seorovho syna, Hetejca Efrona, východne od Mamre, 10 na pozemku, ktorý Abrahám kúpil od Hetejcov. Tam boli pochovaní Abrahám i jeho žena Sára. 11 Po Abrahámovej smrti Boh požehnával jeho syna Izáka a Izák býval pri studni Lachaj roi.

1

mail   print   facebook   twitter