Hľadaný výraz: Gn 24,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Nato sluha zobral z tiav svojho pána desať tiav a rozličné drahocennosti svojho pána a išiel. Vybral sa a šiel do Mezopotámie (Aram Naharaim), do Nachorovho mesta.

1

mail   print   facebook   twitter