Hľadaný výraz: Gn 23,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Abrahám súhlasil s Efronom a Abrahám odvážil Efronovi toľko striebra, koľko on pred Hetejcami spomenul: štyristo šeklov striebra podľa bežnej váhy.

1

mail   print   facebook   twitter