Hľadaný výraz: Gn 22,20-24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Po týchto udalostiach Abrahámovi oznámili, že aj Melcha porodila jeho bratovi Nachorovi synov: 21 prvorodeného Husa, jeho brata Buza a Kamuela, otca Aramejčanov, 22 Kaseda, Azaua, Feldasa, Jedlafa a 23 Batuela, ktorému sa narodila Rebeka. Týchto osem porodila Abrahámovmu bratovi Nachorovi Melcha. 24 Aj jeho vedľajšia žena, menom Roma, porodila: Tabého, Gahama, Tahasa a Maácha.

1

mail   print   facebook   twitter