Hľadaný výraz: Gn 22,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 A on hovoril: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny »Morja«! Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem.“

1

mail   print   facebook   twitter