Hľadaný výraz: Gn 22,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“ On odpovedal: „Tu som.“

1

mail   print   facebook   twitter