Hľadaný výraz: Gn 21,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Sára videla, že syn Egypťanky Agar, ktorého porodila Abrahámovi, posmieva sa jej vlastnému synovi Izákovi.

1

mail   print   facebook   twitter