Hľadaný výraz: Gn 21,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 A chlapec rástol a bol odstavený. V deň, keď Izáka odstavili, urobil Abrahám veľkú hostinu.

1

mail   print   facebook   twitter