Hľadaný výraz: Gn 21,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Abrahám nazval svojho syna, ktorý sa mu narodil, čo mu porodila Sára, Izákom.

1

mail   print   facebook   twitter