Hľadaný výraz: Gn 2,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 A Pán, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a na jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla.

1

mail   print   facebook   twitter