Hľadaný výraz: Gn 2,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“

1

mail   print   facebook   twitter