Hľadaný výraz: Gn 2,16-17; 3,4-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
16 A Pán, Boh, prikázal človekovi: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. 17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.“

4 - Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, 5 ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ -

1

mail   print   facebook   twitter