Hľadaný výraz: Gn 2,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 A Pán, Boh, prikázal človekovi: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť.

1

mail   print   facebook   twitter