Hľadaný výraz: Gn 19,24-26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána 25 a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom. 26 Keď sa jeho žena za ním obzrela, premenila sa v soľný stĺp.

1

mail   print   facebook   twitter