Hľadaný výraz: Gn 18,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Sára zapierala: „Ja som sa nesmiala!“ Bála sa totiž. On však povedal: „Nie. Smiala si sa.“

1

mail   print   facebook   twitter