Hľadaný výraz: Gn 16,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých proti nemu a bude bývať nablízku všetkých svojich bratov.“

1

mail   print   facebook   twitter