Hľadaný výraz: Gn 13,14-18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Keď sa Lot od neho odlúčil, Pán povedal Abramovi: „Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ, 15 lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. 16 Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prach na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. 17 Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe!“ 18 Abram vzal svoj stan a šiel, a osadil sa pri terebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam Pánovi oltár.

1

mail   print   facebook   twitter