Hľadaný výraz: Gn 11,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi.

1

mail   print   facebook   twitter