Hľadaný výraz: Gn 11,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senaár rovinu a osadili sa na nej.

1

mail   print   facebook   twitter