Hľadaný výraz: Gn 10,16-20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania, 17 Hevejci, Arachejčania, Sinijci, 18 Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom, keď sa čeľade Kanaánčanov rozišli, 19 územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po Lesu. 20 Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva.

1

mail   print   facebook   twitter