Hľadaný výraz: Gn 1,9-10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Potom Boh povedal: „Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!“ A stalo sa tak. 10 A Boh nazval súš „zemou“ a zhromaždište vôd nazval „morom“. A Boh videl, že je to dobré.

1

mail   print   facebook   twitter