Hľadaný výraz: Gn 1,4-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. 5 A Boh nazval svetlo „dňom“ a tmu nazval „nocou“. A nastal večer, a nastalo ráno, deň prvý.

1

mail   print   facebook   twitter