Hľadaný výraz: Gn 1,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

1

mail   print   facebook   twitter