Vyhľadávaný výraz Gn+1,1 sa nenachádza v preklade: Anglický - Updated King James.