Hľadaný výraz: Gn 8,21, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
21 I zawoniał Pan wonności wdzięcznej, i rzekł Pan w sercu swem: Nie będę więcej przeklinał ziemi dla człowieka: albowiem myśl serca człowieczego zła jest od młodości jego, nie zatracę więcej wszystkiego co żyje, jakom teraz uczynił.

1

mail   print   facebook   twitter