Hľadaný výraz: Gn 8,21, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
21 I zachutnal Hospodin vůni tu příjemnou, a řekl Hospodin v srdci svém: Nebudu více zlořečiti zemi pro člověka, proto že myšlení srdce lidského zlé jest od mladosti jeho; aniž budu více bíti všeho, což živo jest, jako jsem učinil.

1

mail   print   facebook   twitter