Hľadaný výraz: Gn 8,21, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
21 Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: "Už nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil.

1

mail   print   facebook   twitter