Hľadaný výraz: Gn 6,9-11, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
9 Toto je Noachov príbeh: Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. 10 Narodili sa mu traja synovia: Šém, Chám a Jefet. 11 Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia.

1

mail   print   facebook   twitter