Hľadaný výraz: Gn 6,9-11, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
9 Tito jsou příběhové Noé: Noé muž spravedlivý, dokonalý byl za svého věku, s Bohem ustavičně chodil Noé. 10 (Zplodil pak Noé tři syny: Sema, Chama a Jáfeta.) 11 Ale země byla porušena před Bohem, a naplněna byla země nepravostí.

1

mail   print   facebook   twitter