Hľadaný výraz: Gn 41,52, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
52 Meno druhého nazval Efraim ; lebo vraj Bôh mi dal, aby som sa rozplodil v zemi môjho trápenia.

1

mail   print   facebook   twitter