Hľadaný výraz: Gn 41,52, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
52 Druhému dal meno Efrajim, lebo povedal: Boh ma urobil plodným v krajine môjho utrpenia.

1

mail   print   facebook   twitter