Hľadaný výraz: Gn 26,22, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
22 A hnul sa odtiaľ a kopal ešte inú studňu, a o tú sa už nevadili, a preto ju pomenoval: Rechobót , a povedal: Teraz nám upriestranil Hospodin, a rozplodíme sa na zemi.

1

mail   print   facebook   twitter