Hľadaný výraz: Gn 26,22, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
22 Keď sa Izák odtiaľ pohol, vykopal ďalšiu studňu; o tú sa už nevadili. Vtedy ju pomenoval Rechóbót a povedal: Teraz nám dal Hospodin voľný priestor, aby sme sa rozmnožili v krajine.

1

mail   print   facebook   twitter