Hľadaný výraz: Gn 26,22, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
22 I hnul se odtud, a kopal jinou studnici, o kterouž se nevadili; protož nazval jméno její Rehobot. Nebo řekl: Nyní uprostrannil nám Hospodin, a vzrostli jsme na zemi.

1

mail   print   facebook   twitter