Hľadaný výraz: Gn 26,22, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
22 Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se už nehádali, a tak ji nazval Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi."

1

mail   print   facebook   twitter