Hľadaný výraz: Gn 2,23, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
23 Tu človek zvolal: Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela! Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža!

1

mail   print   facebook   twitter