Hľadaný výraz: Gn 19,8, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
8 Nože hľa, mám dve dcéry, ktoré nepoznaly muža, prosím, nech ich vyvediem k vám, a urobte im podľa toho, čo je dobré vo vašich očiach. Len tým mužom nerobte ničoho, lebo preto vošli do tône mojej strechy.

1

mail   print   facebook   twitter