Hľadaný výraz: Gn 19,8, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
8 Pozrite, mám dve dcéry, ktoré ešte neobcovali s mužmi. Vyvediem vám ich a robte s nimi, čo sa vám zapáči, ale týmto mužom nič nerobte, veď sa uchýlili do môjho prístrešia.

1

mail   print   facebook   twitter