Hľadaný výraz: Gn 19,8, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ajhľa, mám dve dcéry, ktoré nepoznali muža, vyvediem vám ich a urobte s nimi, ako sa vám páči; len týmto mužom nerobte nič, lebo vošli do tône môjho prístrešia.

1

mail   print   facebook   twitter