Hľadaný výraz: Gn 16,8-11, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
8 povedal jej: Hagar, Sárajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš? Ona odpovedala: Utekám od svojej panej Sáraj. 9 Hospodinov anjel jej povedal: Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná! 10 Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať. 11 Hospodinov anjel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení.

1

mail   print   facebook   twitter