Hľadaný výraz: Gn 11,10-26, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
10 Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, narodil sa mu Arpakšad. 11 Po Arpakšadovom narodení žil Šém päťsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 12 Keď mal Arpakšad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Šelach. 13 Po Šelachovom narodení žil Arpakšad štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 14 Keď mal Šelach tridsať rokov, narodil sa mu Éber. 15 Po Éberovom narodení žil Šelach štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 16 Keď mal Éber tridsaťštyri rokov, narodil sa mu Peleg. 17 Po Pelegovom narodení žil Éber štyristotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 18 Keď mal Peleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu. 19 Po Reuovom narodení žil Peleg dvestodeväť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 20 Keď mal Reu tridsaťdva rokov, narodil sa mu Serúg. 21 Po Serúgovom narodení žil Reu dvestosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 22 Keď mal Serúg tridsať rokov, narodil sa mu Náchor. 23 Po Náchorovom narodení žil Serúg dvesto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 24 Keď mal Náchor dvadsaťdeväť rokov, narodil sa mu Terach. 25 Po Terachovom narodení žil Náchor stodevätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 26 Keď mal Terach sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abrám, Náchor a Háran.

1

mail   print   facebook   twitter