Hľadaný výraz: Gn 1,26, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
26 Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi.

1

mail   print   facebook   twitter