Hľadaný výraz: Gn 1,26, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.

1

mail   print   facebook   twitter