Hľadaný výraz: Gn 1,26, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
26 Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi."

1

mail   print   facebook   twitter