Hľadaný výraz: Gal 6,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Nech každý skúma svoje skutky, a tak sa bude chváliť len sám v sebe, a nie pred iným.

1

mail   print   facebook   twitter