Hľadaný výraz: Gal 5,2-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje. 3 A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon. 4 Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti. 5 Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. 6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku. 7 Dobre ste bežali. Kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde? 8 Toto navádzanie nie je od toho, ktorý vás volá.

1

mail   print   facebook   twitter