Hľadaný výraz: Gal 5,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Ak ja, bratia, ešte stále ohlasujem obriezku, prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža.

1

mail   print   facebook   twitter